1 Raja-Raja 14:12-13

Belas Kasihan Tuhan pada Abia Anak Yerobeam

…Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah dari pada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur, sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata TUHAN, Allah Israel (1 Raja-Raja 14:12-13).