Adam dan Hawa

Katekismus Heidelberg P9 – Tuntutan Keadilan Allah

Renungan harian 1 Februari 2021 Katekismus Heidelberg P9 – Tuntutan Keadilan Allah Pert. Apakah Allah memperlakukan manusia dengan tidak adil bila menuntut dalam hukum-Nya sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia? Jaw. Tidak (a), karena Allah telah menjadikan manusia sedemikian rupa, hingga ia dapat melaksanakannya (b). Tetapi oleh bisikan iblis (c) dan oleh ketidaktaatannya yang…